Ευχαριστίες προς τους χορηγούς μας

Η ομάδα και το διοικητικό συμβούλιο της ΑΜΥΝΑΣ Λινού- Φλάσου εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους, για την πολύτιμη στήριξη και βοήθειά τους τις πιο κάτω εταιρείες/ φορείς:

Advertisement